Historia Podlasia

Bardzo miło jest nam poinformować, iż oficjalna strona klubu nawiązała współpracę z jednym z najwierniejszych i rozpoznawalnych kibiców bialskiego klubu. Mowa tutaj oczywiście o Panu Cezarym Hince, który przygotował na sam początek bardzo ciekawą lekturę o historii Podlasia Biała Podlaska w latach 1957 – 2016.

 Historia Podlasia Biała Podlaska w latach 1957 – 2016

Podlasie w latach 1957 – 1974

W połowie lutego 1957 r. odbył się w Warszawie walny zjazd działaczy piłkarskich, który powołał po sześcioletniej przerwie, Polski Związek Piłki Nożnej. Dotychczasowe koła sportowe
i zrzeszenia sportowe otrzymały możliwość stworzenia samodzielnych klubów sportowych
z osobowością prawną.

Inicjatywa powołania klubu sportowego w Białej Podlaskiej pojawiła się na przełomie 1956 i 1957 r. W lutym 1957 r. odbyło się zebranie osób zaangażowanych w założenie klubu na gruncie dotychczasowego Terenowego Koła Sportowego „Sparta”. Podczas tego zebrania zrodził się pomysł, aby klub nazwać: Robotniczy Klub Sportowy „Podlasie”. Potencjał organizacyjno-sportowy stanowić mieli piłkarze, instruktorzy i po części działacze, którzy w latach 1955-1956 reprezentowali bialską Spartę. W połowie marca 1957 r. działacze sportowi skupieni wokół Podlasia dopełnili obowiązku zarejestrowania nowego klubu, który został zaewidencjonowany w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. RKS Podlasie miało zarząd w składzie:  Józef Antonowicz, Piotr Demczuk, Henryk Doroszuk, Antoni Kisiel, Witold Wyczółkowski, Bolesław Turowski, Eugeniusz Brzostek (pierwszy trener drużyny), Kazimierz Płóciennik i Tadeusz Rychter. Klub prowadził cztery sekcje: piłki nożnej, kolarstwa, siatkówki męskiej i tenisa stołowego.

Kontynuując dorobek Sparty, również Podlasie wstąpiło do Federacji Sportowej „Sparta”. Klub boisko miał przy ul. Dzierżyńskiego (obecna ul. Warszawska), zaś jego siedziba znajdowała się w drukarni przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Piłsudskiego). Funkcjonowanie Podlasia opierało się m.in. na pomocy władz miejskich, Bialskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Bialskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, Miejskiego Handlu Detalicznego i Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego.

Klub wiosną 1957 r. przystąpił do rozgrywek lubelskiej A-klasy (4. poziom rozgrywek ligowych). W sezonie 1960/61 Podlasie zagrało w lubelskiej klasie okręgowej, będącej 3 poziomem rozgrywek, w której okazało się najsłabszym zespołem i spadło do A-klasy lubelskiej, w której grało aż do końca sezonu 1969/70.

W czerwcu 1958 r. juniorzy Podlasia, pod opieką szkoleniową Zbigniewa Pytasza, zdobyli mistrzostwo juniorów województwa lubelskiego, dzięki czemu w  eliminacjach 1/16 o mistrzostwo Polski zmierzyli się z Legią Krosno (wyniki: 0:1 i 0:3).

1

Jedenastka RKS Podlasie Biała Podlaska na początku lat 60. XX wieku. Od lewej stoją: Emil Noworól (kapitan), Ryszard Maksymiuk, Robert Wej, Tadeusz Szumny, Roman Makarski, Zdzisław Dobrowolski, Kopeć, Stefan Rybicki, Wiesław Ciesielski, Józef Wieczorek, Ryszard Rybicki.

 

Od sezonu 1970/71 do jesieni 1973 r. piłkarze Podlasia grali w lubelskiej okręgówce, będącej czwartym i trzecim poziomem rozgrywek. W sezonie 1972/73 zdobyli wicemistrzostwo ligi okręgowej.

W marcu 1974 r. doszło do fuzji trzech bialskich klubów sportowych: Podlasia, Krzny i UKS AZS. Dla Podlasia oznaczało to rozwiązanie klubu i znikniecie z piłkarskiej mapy na najbliższe 10 lat. Powstał Robotniczo-Akademicki Klub Sportowy (RAKS) Biała Podlaska, którego drużyna piłki nożnej zajęła miejsce Podlasia i przystąpiła do rozgrywek ligowych w lubelskiej klasie okręgowej. Nowy klub jesienią 1976 r. zmienił nazwę na AZS AWF Biała Podlaska.

W najlepszych piłkarzy i trenerów Podlasia w latach 1957-1973 należy wymienić m.in.: Wiesława Ciesielskiego, Marcelego Düma, Józefa Dudka, Włodzimierza Łogwińskiego, Emila Noworóla, Ryszarda Maksymiuka, Ryszarda Rybickiego, Adama Ryłkę (piłkarz i trener) i Roberta Weja.

Podlasie w latach 1984 – 1996

Pomysł powołania drugiego, obok AZS AWF, klubu sportowego w Białej Podlaskiej pojawił się wśród bialskich działaczy sportowych pod koniec lat 70. W drugiej połowie 1982 r. odbyło się zebranie działaczy sportowych z województwa bialskopodlaskiego z udziałem przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu – Mariana Renke.

W czerwcu 1983 r. prezydent miasta, za namową wielu osób związanych z bialskim sportem, wydał zarządzenie o powołaniu Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Na drugim posiedzeniu MKKFiT odbyło się zebranie założycielskie, którego celem było powołanie Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Podlasie”, z taką bowiem inicjatywą wystąpił Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystki. W trakcie posiedzenia wyłoniono grupę inicjatywną, która miała za zadanie wykonanie czynności formalno-prawnych związanych z powołaniem klubu.

W grudniu 1983 r. członkowie tymczasowego zarządu dokonali rejestracji klubu w Bialskopodlaskim OZPN, zaś 12 marca 1984 r. oficjalnie reaktywowano Podlasie, przyjmując nazwę: Międzyzakładowy Klub Sportowy  (MZKS) „Podlasie” Biała Podlaska. Po pierwszym posiedzeniu zarząd klubu ukonstytuował się w składzie: prezes: Romuald Izdebski, wiceprezesi: Gustaw Antonowicza i Jan Puczko, sekretarz: Jerzy Nowachowicz, skarbnik: Władysław Makarewicz, członkowie prezydium: Ryszard Darczuk i Eugeniusz Kreczko. Pozostałymi członkami zarządu klubu zostali: Jerzy Petruczenko, Stanisław Gasiewicza, Tadeusz Weremko, Robert Kicior, Waldemar Godlewski, Longin Rogacin, Roman Pykacz i Włodzimierz Dawidziuk. Kierownikiem klubu został Jerzy Nowachowicz, którego od  maja zastąpił Jerzy Petruczenko. Zatwierdzono skład komisji rewizyjnej: Piotr Kapturkiewicz, Władysław Fydrych, Kazimierz Potiopa, Stefan Parafiniuk i Ewaryst Gasiewicz. Sąd koleżeński stanowili: Włodzimierz Huk, Wiesław Ciesielski, Andrzej Kołpak, Emil Noworól.

2

Siedzibą Podlasia stały się pomieszczenia dwa pokoje, szatnia i jeden kantorek na sprzęt oraz pokój udostępniony przez bialski MOSiR-u przy ul. Świerczewskiego. Klub włączono do Zrzeszenia Sportu i Turystyki „Ogniwo”, które miało barwy, jak i Podlasie, żółto-czerwone. Wiosną 1984 r. klub posiadał dwie sekcje: piłki nożnej i brydża sportowego.

Klub w rundzie wiosennej sezonu 1983/84 r. przystąpił do rozgrywek bialskopodlaskiej A-klasy (piąty poziom rozgrywek). W sezonie 1986/87 piłkarze Podlasia występowali w III lidze makroregionalnej. W sierpniu 1987 r. juniorzy młodsi Podlasia uczestniczyli w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Bielsku-Białej i okolicach. Wśród 16 zespołów z całej Polski młodzi bialczanie zajęli 14. miejsce. Trenerem drużyny był Adam Ryłko.

Juniorzy starsi Podlasia, pod opieką szkoleniową Cezarego i Sławomira Stańczuków, w sezonie 1990/91 zdobyli mistrzostwo makrookręgu lubelskiego w kategorii juniorów starszych. Następnie  dwumeczu Podlasia ze Stalą Stalowa Wola w ramach 1/16 eliminacji o mistrzostwo Polski juniorów starszych zespół bialski uzyskał rezultaty: 0:0 i 0:1.

Okres lat 1987-1995 to czas występów piłkarzy Podlasia w klasach międzyokręgowych, będących 4 poziomem rozgrywek. Dopiero sezon 1994/95 dał awans do III ligi. Niestety wskutek kłopotów finansowych Podlasie po rundzie jesiennej sezonu 1995/96 wycofało się z dalszych rozgrywek, a mecze i wyniki zostały anulowane. Rundę wiosenną tego sezonu dokończyły zespoły młodzieżowe Podlasia.

Do grona najlepszych piłkarzy i trenerów Podlasia w latach 1984-1995 należy wymienić m.in.: Zbigniewa Głuchowskiego, Dariusza Semeniuka, Cezarego Stańczuka, Sławomira Stańczuka i Sławomira Wieliczuka.

Podlasie w latach 1996 – 2003

W lipcu 1996 r. na zebraniu działaczy KS AZS AWF Biała Podlaska i MOSiR Podlasia Biała Podlaska z udziałem Macieja Kosika (prezydenta miasta Biała Podlaska) została podpisana umowa pomiędzy działaczami obu klubów, która stanowiła między innymi, że: KS AZS-AWF przy IWFiS w Białej Podlaskiej przekazuje do KS AZS-Podlasie sekcję piłki nożnej. W ramach porozumień KS AZS-Podlasie i KS AZS-AWF zobowiązały się wprowadzenia do nazwy I zespołu piłki nożnej dodatkowego członu i przyjęcie następującej nazwy: AZS-Podlasie-Rolimpex S.A. Biała Podlaska. Klub miał także obowiązek umieszczania na strojach reprezentacyjnych drużyny piłki nożnej znaku firmowego oraz nazwy „ROLIMPEX” S.A. Ponadto umowa zawierała także zapisy, które stanowiły iż, KS AZS-Podlasie umożliwi udział w pracach zarządu i prezydium klubu przedstawicielom KS AZS-AWF. Natomiast klub akademicki zobowiązał się do współpracy i pomocy w zakresie pozyskiwania wartościowych zawodników piłki nożnej, chcących studiować w trybie dziennym w IWFiS w Białej Podlaskiej. Umowę obu klubów podsumowywał punkt, który stanowił, iż umowa obowiązuje do momentu zaprzestania lub zmiany warunków współpracy pomiędzy KS AZS-AWF przy IWFiS w Białej Podlaskiej i KS AZS-Podlasie Biała Podlaska – na podstawie wspólnych ustaleń dokonanych przez zarządy klubów.

Prezesem KS AZS-Podlasie wybrano bialskiego przedsiębiorcę Jerzego Jaworskiego. Zarząd klubu stanowili: Władysław Makarewicz, Andrzej Nowowiejski, Roman Pykacz (także dyrektor klubu), Zenon Juszczuk, Witold Wójtowicz, Stanisław Gasiewicz, Zbigniew Rogoziński, Sławomir Stańczuk, Zbigniew Skubisz i Andrzej Szewel.

Po zakończeniu sezonu 1995/96 sekcja piłki nożnej AZS AWF przy IWFiS w Białej Podlaskiej została rozwiązana, a zespół i miejsce w III lidze działacze akademików przekazali do Podlasia. Część nazwy, czyli AZS, miała nawiązywać do piłkarzy-studentów występujący dotychczas w AZS-ie, natomiast drugi człon nazwy, czyli Podlasie, odnosił się do jego działaczy i piłkarzy. Od lipca 1996 r. to ludzie związani wcześniej z MOSiR Podlasie rozpoczęli zarządzać sekcją piłki nożnej w klubie. Zatem od sezonu 1996/97 wyniki, mecze i osiągnięcia klubu o nazwie AZS-Podlasie Biała Podlaska wpisują się wyłącznie w historię i kontynuację tradycji piłkarskich Podlasia Biała Podlaska.

W latach 1996-1999 drużyna występowała w III lidze. W sezonie 1997/98 AZS-Podlasie zdobył wicemistrzostwo grupy, nieznacznie będąc słabsze od Orląt Łuków, które bez powodzenia zagrały w dwumeczu o II ligę. Lata 1999-2002 to pasmo trwania w IV lidze lubelskiej i dopiero spadek do klasy okręgowej w czerwcu 2002 r. przesunął piłkarzy bialskich do grania (przez sezon) na piątym poziomie rozgrywek.

3

W latach 1996-1999 kadra AZS-Podlasia opierała się na wielu studentach bialskiego AWF-u. Największym sukcesem Podlasia było wicemistrzostwo III ligi w sezonie 1997/98, podczas którego zespół był blisko wywalczenia prawa gry w barażu o awans do II ligi. Na zdjęciu drużyna po finale PP na szczeblu okręgu w sezonie 1997/98. Od lewej, górny rząd: Dariusz Petruczenko (sędzia liniowy), Dariusz Półtorak (sędzia główny), Andrzej Mironiuk (sędzia liniowy), Stanisław Lesiuk (pracownik BOZPN), Miłosz Storto, Maciej Biegajło, Przemysław Kożuch, Robert Podlecki, Marcin Glijer, Wojciech Kopytiuk, Michał Kozłowski, Grzegorz Lorek, Ireneusz Nosowski, Cezary Stańczuk (drugi trener), Mirosław Włodarczyk. Dolny rząd od lewej:  Stanisław Gasiewicz (kierownik drużyny), Tadeusz Grula (trener), Marcin Dziewulski, Tomasz Pietrasiński, Tomasz Ołowniuk, Grzegorz Lorek, Tomasz Buraczewski, Konrad Twarowski, Marcin Ciechan, siedzą: Rafał Wej i Tadeusz Pawłowski.

W klubie prowadzono tylko sekcję piłki nożnej, składającą się z drużyn: seniorów, rezerw, juniorów i trampkarzy.

Do grona najlepszych piłkarzy i trenerów AZS-Podlasia w latach 1996-2003 należy wymienić m.in.: Macieja Biegajło, Tadeusza Grulę (trener), Rafała Majkowskiego, Ireneusza Nosowskiego, Tadeusza Pawłowskiego, Rafała Majkowskiego i Konrada Twarowskiego.

Podlasie w latach 2003 – 2016

W drugim kwartale 2003 r. Zarząd Główny AZS AWF Warszawa skierował do bialskiego klubu pismo z pytaniem: na jakiej podstawie klub z Białej Podlaskiej używa nazwy AZS-Podlasie? Zdaniem władz uczelni skrótu „AZS” mogły używać tylko kluby sportowe zrzeszone w strukturach AZS AWF, co nie pozwalało klubowi z Białej, jako niezrzeszonemu w strukturach AZS AWF, używania członu „AZS”
w swojej nazwie. W związku z tym działacze AZS-Podlasie złożyli wniosek do Zarządu Głównego AWF w Warszawie o włączenie klubu w struktury AWF-u, jednak uzyskali odpowiedź odmowną i
zostali zobowiązani do zmiany nazwy. Tym samym zaistniała możliwość powrotu do pierwotnej nazwy – Podlasie.

25 czerwca 2003 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-informacyjne członków AZS-Podlasie z udziałem prezydenta miasta Andrzeja Czapskiego, członków klubu i kibiców. Podczas zebrania zarząd klubu podjął uchwałę dotycząca zmiany nazwy. W związku z tym zarząd przyjął nową nazwę klubu: Miejski Klub Sportowy „Podlasie” Biała Podlaska. Koniec piłkarskiego „AZS-u” stał się faktem dopiero teraz, pomimo siedmiu lat nieistnienia sekcji piłki nożnej przy Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Biała Podlaska. W zarządzie klubu znaleźli się: Jan Jakubiec (prezes klubu), Mikołaj Jaroszuk, Kazimierz Jewała, Piotr Maksymiuk, Leszek Reszka, Stanisław Polaczuk, Edward Borodijuk, Krzysztof Filipiuk i Piotr Frankowski. Klub przyjął barwy miasta, tj. kolory: biały, zielony, żółty i czerwony.

Historia futbolu klubowego w mieście nad Krzną zatoczyła koło i w Białej Podlaskiej latem 2003 r. ponownie zaczął funkcjonować klub mający w nazwie „Podlasie”.

Od sezonu 2003/04 do 2007/08 drużyna MKS Podlasie rywalizowała w IV lidze lubelskiej, będąc w niej zazwyczaj zespołem środka tabeli.

Dużym sukcesem klubu było mistrzostwo województwa lubelskiego juniorów starszych, którzy zagrali z Wisła Płock w 1/16 mistrzostw Polski (wyniki: 0:3, 0:3). Trenerem tamtej ekipy był Maciej Kosik.

podlasie_biala_podlaska

Aktualny herb MKS Podlasia powstał w połowie 2009 r. i obowiązuje od sezonu 2009/10. Także od tego czasu klub przyjął barwy biało-zielone.

Długo oczekiwany awans do III ligi, od sezonu 2008/09 będącej de facto 4 poziomem rozgrywek w Polsce, stał się faktem wraz z końcem sezonu 2008/09. Wówczas bowiem drużyna trenera Dariusza Banaszuka, bez przegranego meczu, zapewniła sobie awans do III ligi lubelsko-podkarpackiej. Warto zauważyć dobrą postawę Podlasia w sezonie 2011/12, gdy podopieczni białoruskiego trenera Władimiria Gieworkiana przez długi czas sezonu grali o awans do II ligi (grupa wschodnia). Smak degradacji Podlasie zaznało wraz z końcem sezonu 2014/15, gdy bialski zespół spadł do IV ligi lubelskiej.

 dsc_0388

Piłkarze Podlasia i jego kibice po meczu (1:1 z Lutnią Piszczac) pieczętującym awans do III ligi
w sezonie 2016/17.

Od sezonu 2016/17 MKS Podlasie ponownie gra w III lidze, teraz złożonej z czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Drużyna prowadzona przez trenera Miłosza Storto i asystenta Przemysława Sałańskiego, pomimo nienajlepszej sytuacji finansowej w klubie, próbuje utrzymać się w III lidze.

Na bieżący sezon 2016/17 przypada jubileusz 60-lecia powstania klubu (w lutym 1957 r.), jak i 50. sezon w rozgrywkach ligowych.

Do grona najlepszych piłkarzy i trenerów Podlasia w latach 2003-2016 należy wymienić m.in.: Pawieła Baciutę, Rafała Borysiuka, Władimira Gieworkiana (trener), Wojciecha Jarzynkę, Pawła Komara, Arkadiusz Maksymiuka i Adama Wasiluka.

Sukcesy Podlasia Biała Podlaska w latach 1957 – 2016:

drużyna seniorów:

– udział w rozgrywkach III ligi (3. poziom rozgrywek) w sezonach: 1986/87, 1996/97, 1997/98, 1998/99;

– wicemistrzostwo III ligi w sezonie: 1997/98;

– mistrzostwo klasy międzyokręgowej bialskopodlasko-siedleckiej w sezonach: 1985/86, 1994/95;

– mistrzostwo IV ligi lubelskiej w sezonach: 2008/09, 2015/16;

– mistrzostwo klasy okręgowej bialskopodlaskiej: 2002/03, 2010/11 (rezerwy);

– mistrzostwo A-klasy okręgu bialskopodlaskiego w sezonach: 1984/85, 2009/10 (rezerwy);

– zdobycie Pucharu Polski na szczeblu BOZPN w sezonach: 1994/95, 2004/05, 2009/10, 2010/11 (rezerwy), 2013/14;

– triumf w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Lubelskiego ZPN w sezonach: 2010/11 (rezerwy), 2013/14;

– udział w 3. rundzie (1/32 rozgrywek) Pucharu Polski na szczeblu centralnym w sezonie: 1997/98.

drużyna juniorów:

– mistrzostwo okręgu lubelskiego w sezonie 1958 + udział w eliminacjach (1/16) o mistrzostwo Polski juniorów;

– udział w 1/64 mistrzostw Polski juniorów w sezonie 1984/85;

– 14. miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Bielsku-Białej latem 1987 r.;

– mistrzostwo makrookręgu lubelskiego w kategorii juniorów starszych w sezonie 1990/91 i mistrzostwa woj. lubelskiego w sezonie  2006/07 + dwumecz w 1/16 eliminacji o mistrzostwo Polski juniorów starszych.

Tekst opracował Cezary Hince. Opis historii Podlasia Biała Podlaska stanowi zapowiedź  książki, która będzie przedstawiała historię piłki nożnej w bialskim Podlasiu.

1 Response

Leave a Reply