Walne Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków Miejskiego Klubu Sportowego “Podlasie” z Białej Podlaskiej

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego “Podlasie”
w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich członków klubu na
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Miejskiego Klubu Sportowego “Podlasie” z Białej Podlaskiej, które odbędzie się 27 czerwca 2018r. (środa)

godz. 16:00 – pierwszy termin,
godz. 16:30 drugi termin,

w sali restauracyjnej Domu Wycieczkowego “Podlasie” przy ul. J.Piłsudskiego 38 w Białej Podlaskiej.